Glufosinat-amonijum
HERBICID, DESIKANT
;
Preuzmi aplikaciju