Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol
Azoksistrobin + propikonazol
FUNGICID
Difenokonazol + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + metalaksil- M
Hlorotalonil + pirimetanil
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol + ciprokonazol
Hlorotalonil + tebukonazol
Hlorotalonil + tetrakonazol
FUNGICID
Pikoksistrobin + ciprokonazol
Prohloraz + propikonazol
FUNGICID
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Propikonazol
FUNGICID
Propikonazol + ciprokonazol
Propikonazol + tebukonazol
FUNGICID
Smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil
Trifloksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju