Maister OD
HERBICID
foramsulfuron + izoksadifen-etil + jodosulfuron-metil- natrijum (30 + 30 + 1 g/l)
Sekator OD
HERBICID
amidosulfuron + jodosulfuron-metil- natrijum + mefenpir- dietil (100 + 25 + 250 g/l)
Sekator plus
HERBICID
amidosulfuron + jodosulfuron-metil- natrijum + 2,4D 2- EHE + mefenpir- dietil (25 + 6,25 + 433 + 62,5 g/l )
Spektor OD
HERBICID
amidosulfuron + jodosulfuron-metil- natrijum + mefenpir- dietil (100 + 25 + 250 g/l )
Spektor WG 6,25
HERBICID
amidosulfuron + jodosulfuron-metil- natrijum + mefenpir- dietil (50 + 12 + 125 g/l)
Tristar
HERBICID
amidosulfuron + jodosulfuron-metil- natrijum + mefenpir- dietil (50 + 12 + 125 g/l)
Trity
HERBICID
amidosulfuron + jodosulfuron-metil- natrijum + mefenpir- dietil (50 + 12 + 125 g/l)
Preuzmi aplikaciju