Abastate
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Abastate 09 ME
INSEKTICID
abamektin (18 g/l)
Abastate EW
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Abastate ME
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Akaristop
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Amon 010 EW
INSEKTICID
abamektin (9 g/l)
Amon 020 EW
INSEKTICID
abamektin (18 g/l)
Ampligo 150 ZC
INSEKTICID
hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin (100 + 50 g/l)
Armada
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Bektin
INSEKTICID
abamektin (18 g/l)
Coragen 20 SC
INSEKTICID
hlorantraniliprol (200 g/l)
Gat Vertis 1,8 CS
INSEKTICID
abamektin (18 g/l)
Invert EW
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Kraft 1,8 EW
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Romectin
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Rufast nova
AKARICID
abamektin (18 g/l)
Tervigo 020 SC
INSEKTICID, NEMATOCID
abamektin (20 g/l)
Vertigo 1,8 EC
INSEKTICID
abamektin (18 g/l)
Vertimec 018 EC
INSEKTICID, AKARICID
abamektin (18 g/l)
Voliam targo 063 SC
INSEKTICID
hlorantraniliprol + abamektin (45 + 18 g/l)
Preuzmi aplikaciju