Abastate

abamektin
(18 g/l)
Koncentrat za emulziju (EC)

INSEKTICID, AKARICID

Preuzmi aplikaciju