Akord 025 FS

tebukonazol
(25 g/l)
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju