Akord 060 OD

tebukonazol
(60 g/l)
Uljna disperzija (OD)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju