Dicarzol 50 SP

formetanat-hidrohlorid
(582 g/kg)
Vodorastvorljivo prašivo (SP)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju