Gibbalin

giberelin GA4 i GA7 + 6-benziladenin
(19 + 19 g/l)
Koncentrovani rastvor (SL)

REGULATOR RASTA

Preuzmi aplikaciju