Imidan 50 WP

fosmet
(500 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju