Legat SP

fosetil-aluminijum
(800 g/kg)
vodorastvorljivo prasivo (SP)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju