Merpan 48 FS

kaptan
(480 g/kg)
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju