Orius 2 WS

tebukonazol
(20 g/kg)
Vododisperzni prašak za vlažno tretiranje semena (WS)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju