Pehar

pirimetanil
(400 g/l)
Koncentrat za suspenziju (SC)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju