Plavo ulje

parafinsko ulje + bakar iz bakar-oksihlorida
(700 + 100 g/l)
Uljna disperzija (OD)

FUNGICID, AKARICID, INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju