Sanmite 20 WP

piridaben
(200 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

AKARICID

Preuzmi aplikaciju