Supernova 72 WP

mankozeb + metalaksil
(640+ 80 g/kg)
Kvašljivi prašak (WP)

FUNGICID

Preuzmi aplikaciju