Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Cimoksanil
FUNGICID
Mankozebcimoksanil
FUNGICID
Mankozeb + cimoksanil
FUNGICID
Propineb + cimoksanil
FUNGICID
Cimoksanil + famoksadon
FUNGICID
Bakar-hidroksid + cimoksanil
FUNGICID
Bakarizbakar-sulfata + cimoksanil
FUNGICID
Bakarizbakar-oksihlorida + cimoksanil
;
Preuzmi aplikaciju