Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Foramsulfuron + izoksadifen-etil
HERBICID
Foramsulfuron + tienkarbazon-metil
Izoksaflutol + ciprosulfamid + tienkarbazon-metil
Foramsulfuron + ciprosulfamid + tienkarbazon-metil
Foramsulfuron + izoksadifen-etil + jodosulfuron-metil-natrijum
HERBICID
;
Preuzmi aplikaciju