Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Epoksikonazol
FUNGICID
Epoksikonazol + metkonazol
FUNGICID
Fenpropimorf + epoksikonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Piraklostrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + epoksikonazol
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju