Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mandipropamid
FUNGICID
Folpet + mandipropamid
FUNGICID
Mandipropamid + zoksamid
Mandipropamid + difenokonazol
FUNGICID
Bakarizbakar-oksihlorida + mandipropamid
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju