Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Rimsulfuron
HERBICID
Nikosulfuron
HERBICID
Mezotrion + bromoksinil
Nikosulfuron + bromoksinil
Nikosulfuron + rimsulfuron
HERBICID
Terbutilazin + bromoksinil
HERBICID
Nikosulfuron + tifensulfuron-metil
Dikamba + nikosulfuron + prosulfuron
Mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron
DikambaNa-so + nikosulfuron + rimsulfuron
;
Preuzmi aplikaciju