Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Tembotrion + izoksadifen-etil
HERBICID
Foramsulfuron + izoksadifen-etil
HERBICID
Tembotrion + tienkarbazonmetil + izoksadifen-etil
Foramsulfuron + izoksadifen-etil + jodosulfuron-metil-natrijum
HERBICID
;
Preuzmi aplikaciju