Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Iprodion + tiofanat-metil
FUNGICID
Izopirazam + difenokonazol
FUNGICID
Tiametoksam + fludioksonil
INSEKTICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Mandipropamid + difenokonazol
FUNGICID
Fluksapiroksad + difenokonazol
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + epoksikonazol
FUNGICID
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
Tiofanat-metil + tebukonazol + ciflufenamid
;
Preuzmi aplikaciju