Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Fosetil-aluminijum + fenamidon
FUNGICID
Propamokarb-hidrohlorid + fenamidon
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Propamokarb-hidrohlorid + fosetilaluminijum
;
Preuzmi aplikaciju