Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Pendimetalin
HERBICID
Terbutilazin + mezotrion
HERBICID
Terbutilazin + bromoksinil
HERBICID
Terbutilazin + pendimetalin
HERBICID
S-metolahlor + terbutilazin + mezotrion
;
Preuzmi aplikaciju