Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol
Azoksistrobin + propikonazol
FUNGICID
Difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol + ciflufenamid
FUNGICID
Difenokonazol + fludioksonil
Difenokonazol + paklobutrazol
Difenokonazol + propikonazol
FUNGICID
Difenokonazol + ulje čajnog drveta
Fluksapiroksad+ difenokonazol
Folpet + azoksistrobin
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Izopirazam + difenokonazol
FUNGICID
Mandipropamid + difenokonazol
FUNGICID
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin
FUNGICID
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju