Bakar iz bakar sulfata trobaznog
FUNGICID
Bakar iz bakar sulfata trobaznog + zoksamid
Bakar iz bakar-sulfata
FUNGICID
Bakar iz bakar-sulfata + cimoksanil
FUNGICID
Bakar iz bakar-sulfata trobaznog
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju