Bakar iz bakar oksihlorida
Bakar iz bakar- oksihlorida
FUNGICID
Bakar iz bakar- oksihlorida + cimoksanil
Bakar iz bakar- oksihlorida + cink- karbonat
Bakar iz bakar- oksihlorida + mandipropamid
FUNGICID
Bakar iz bakar- oksihlorida + mineralno ulje
Bakar iz bakaroksihlorida
Bakar iz bakaroksihlorida
Bakar iz bakaroksihlorida
Bakar iz bakaroksihlorida + benalaksil
Bakar iz bakaroksihlorida + metalaksil M
Parafinsko ulje + bakar iz bakaroksihlorida
;
Preuzmi aplikaciju