Bakar-hidroksid + mineralno parafinsko ulje
FUNGICID
Parafinsko ulje + bakar iz bakar(II)hidroksida
;
Preuzmi aplikaciju