Ciprodinil + fludioksonil
Ciprodinil + fludioksonil
Ciprodinil + fludioksonil
Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg
Difenokonazol + fludioksonil
Fludioksonil
FUNGICID
Fludioksonil
FUNGICID
Fludioksonil + metalaksil-M
Fludioksonil + sedaksan
Fludioksonil + teflutrin
Tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin
FUNGICID
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju