Bakar iz bakaroksihlorida + metalaksil M
Fluazinam + metalaksil M
Fludioksonil + metalaksil-M
Folpet + metalaksil-M
Hlorotalonil + metalaksil- M
Hlorotalonil + metalaksil-M
Mankozeb + metalaksil
Mankozeb + metalaksil-M
FUNGICID
Metalaksil+man kozeb
FUNGICID
Metalaksil-M
FUNGICID
Protiokonazol + metalaksil
Tebukonazol + metalaksil
Tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin
FUNGICID
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju