Fluksapiroksad
Fluksapiroksad + piraklostrobin
Fluksapiroksad + Piraklostrobin
Fluksapiroksad+ difenokonazol
;
Preuzmi aplikaciju