6-benziladenin + giberelin GA4 i GA7
Giberelin GA4 i GA7
Giberelin GA4 i GA7 + 6benziladenin
Giberelini (GA4/GA7)
REGULATOR RASTA
;
Preuzmi aplikaciju