Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Hlorotalonil + metalaksil- M
Hlorotalonil + metalaksil-M
Hlorotalonil + pikoksistrobin
Hlorotalonil + pirimetanil
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol + ciprokonazol
Hlorotalonil + tebukonazol
Hlorotalonil + tetrakonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + tiofanat metil
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil
;
Preuzmi aplikaciju