Ditianon + pirimetanil
FUNGICID
Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Hlorotalonil + metalaksil- M
Hlorotalonil + metalaksil-M
Hlorotalonil + pikoksistrobin
Hlorotalonil + pirimetanil
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol + ciprokonazol
Hlorotalonil + tebukonazol
Hlorotalonil + tetrakonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + tiofanat metil
Pirimetanil
FUNGICID
Pirimetanil
FUNGICID
Pirimetanil + flukvinkonazol
Pirimetanil+flud ioksonil
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Propineb + pirimetanil
Smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju