Mankozeb + metalaksil
Mankozeb + metalaksil-M
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju