Mankozeb + propamokarbhidrohlorid
;
Preuzmi aplikaciju