Mankozeb + propamokarbhidrohlorid
Propamokarb- hidrohlorid
FUNGICID
Propamokarb- hidrohlorid + fosetilaluminijum
Propamokarbhidrohlorid
Propamokarbhidrohlorid
Propamokarb-hidrohlorid
FUNGICID
Propamokarb-hidrohlorid + fenamidon
Propamokarbhidrohlorid + fluazinam
Propamokarbhidrohlorid + fluopikolid
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju