Smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil
;
Preuzmi aplikaciju