Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
Protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju