Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol
Azoksistrobin + propikonazol
FUNGICID
Bupirimat + tebukonazol
Ciprodinil + tebukonazol
FUNGICID
Folpet + azoksistrobin
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + tebukonazol
Imidakloprid + tebukonazol
INSEKTICID
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
Mankozeb + tebukonazol
FUNGICID
Prohloraz + tebukonazol
FUNGICID
Propikonazol + tebukonazol
FUNGICID
Protiokolazol + tebukonazol + fluopiram
Protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Tebukonazol + biksafen
Tebukonazol + fluopiram
FUNGICID
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju