Abdovina
Sambucus ebulus
Ambrozija
Ambrosia trifida
Ambrozija pelenasta
Ambrosia artemisiifolia
Bela detelina
Trifolium repens
Boca obična
Xanthium strumarium
Broćac
Galium mollugo
Bulka obična
Papaver rhoeas
Čestitka poljska
Thlaspi arvense
Čestoslavica bršljenasta
Veronica hederifolia
Čestoslavica persijska
Veronica persica
Cikorija
Cichorium intybus
Čistac jednogodišnji
Stachys annua
Crna slačica
Brassica nigra
Dimnjača obična
Fumaria officinalis
Divlja loboda
Atriplex patula
Divlja mrkva
Daucus carota
Divlja rotkva
Raphanus raphanistrum
Divlja salata
Lactuca serriola
Divlji sirak
Sorghum halepense
Dvornik obični
Polygonum persicaria
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju