Sablja
HERBICID
pendimetalin (330 g/l)
Preuzmi aplikaciju