Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Rufast E flo
INSEKTICID
akrinatrin (75 g/l)
Rufast nova
AKARICID
Abamektin + akrinatrin (12,6+22,5 g/l)
Preuzmi aplikaciju