Abastate
INSEKTICID
abamektin (18 g/l )
Actara 240 SC
INSEKTICID
tiametoksam (240 g/l)
Actara 25 WG
INSEKTICID
tiametoksam (250 g/kg)
Afinex
INSEKTICID
acetamiprid (200 g/kg )
Alverde
INSEKTICID
metaflumizon (240 g/l)
Bektin
INSEKTICID
abamektin (18 g/l)
Bevestak
INSEKTICID
alfa-cipermetrin (100 g/l)
Calypso 480 SC
INSEKTICID
tiakloprid (480 g/l)
Cipkord 20 EC
INSEKTICID
cipermetrin (200 g/l )
Confidor 200 OD
INSEKTICID
imidakloprid (200 g/l)
Confidor 200 SL
INSEKTICID
imidakloprid (200 g/l)
Confidor 70 WG
INSEKTICID
imidakloprid (700 g/kg)
Coragen 20 SC
INSEKTICID
hlorantraniliprol (200 g/l)
Cortez 480 SC
INSEKTICID
tiakloprid (480 g/l)
Decis 2,5 EC
INSEKTICID
deltametrin (25 g/l)
Despot
INSEKTICID
hlorpirifos + cipermetrin (500 + 50 g/l)
Exirel
INSEKTICID
cijantraniliprol (100 g/l )
Futocis EC 2,5
INSEKTICID
deltametrin (25 g/l)
Gatgo 20 OD
INSEKTICID
imidakloprid (200 g/l)
Gestikal 240 SC
INSEKTICID
tiametoksam (240 g/l)
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju