Exilis
REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
6-benziladenin (20 g/l )
Globaryll 100
BIOPESTICID, REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
6-benziladenin (100 g/l )
Perlan
REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
6-benziladenin + giberelin GA4 i GA7 (19 + 19 g/l )
Preuzmi aplikaciju