Gibb plus
BIOPESTICID, REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
giberelin GA4 i GA7 (10 g/l )
Gibbalin
BIOPESTICID, REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
giberelin GA4 i GA7 + 6benziladenin (19 + 19 g/l )
Novagib
REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
Giberelini (GA4/GA7) (10 g/l )
Perlan
REGULATOR RASTA-BIOHEMIJSKI
6-benziladenin + giberelin GA4 i GA7 (19 + 19 g/l )
Preuzmi aplikaciju