Alijansa
FUNGICID
mankozeb + metalaksil-M (640 + 40 g/kg )
Apron XL 350 ES
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
metalaksil-M (350 g/l )
Duplex T
FUNGICID
hlorotalonil + tiofanat metil (540+225 g/l)
Feniks
FUNGICID
smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil (583 g/l + 250 g/l)
Folio gold
FUNGICID
hlorotalonil + metalaksil- M (500 + 37,5 g/l)
Fuzija
FUNGICID
propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil (375 + 375 g/l)
Leutar
FUNGICID
metalaksil-M (465 g/l )
Maxim quatro 382 FS
FUNGICID
tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin (300 + 37,5 + 30+ 15 g/l)
Maxim XL 035 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil + metalaksil-M (25 + 10 g/l )
Nukleus
FUNGICID
Hlorotalonil + metalaksil-M (500 g/l + 37.5 g/l)
Pehar plus
FUNGICID
hlorotalonil + pirimetanil (375 + 150 g/l)
Ridomil gold combi 45 WG
FUNGICID
folpet + metalaksil-M (400 + 50 gkg )
Ridomil gold MZ 68 WG
FUNGICID
mankozeb + metalaksil-M (640 + 40 g/kg )
Ridomil Gold R
FUNGICID
metalaksil-m + bakar iz bakar-oksida (19.4 g/kg + 141.9 g/kg )
Preuzmi aplikaciju