Blue Bordo
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Bordovska čorba 100 SC
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (100 g/l )
Bordovska čorba S 20 Župa
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/kg )
Bordovska čorba WP 20
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Cupertine Super
FUNGICID
bakar (iz bordovske čorbe) + cimoksanil (22,5%+3%)
Cuperval
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Cuprofix 30 MZ
FUNGICID
mankozeb + bakar iz Bordovske čorbe (300 + 120 g/kg )
Kuprablau WP
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Preuzmi aplikaciju